Trang chủ Hoạt động Chương trình tư vấn Chương trình tư vấn: "Các phương pháp tầm soát bệnh thận mạn"

Thận đảm nhiệm nhiều chức năng trong cơ thể. Theo thống kê cứ 10 người sẽ có 1 người bị bệnh thận ở các giai đoạn khác nhau, Bệnh thận mạn có thể gây tử vong nhưng có thể điều trị nếu được phát hiện sớm, Bệnh viện đã tổ chức chương trình tư vấn bệnh nhân nhằm cung cấp một số thông tin , nguyên nhân và cách phòng ngừa về bệnh lý Thận mạn.

Tài liệu tham khảo: "Các phương pháp tầm soát bệnh thận mạn".