Chẩn đoán hình ảnh (imaging diagnosis) hay hình ảnh học y khoa (imagerie médicale) là ngành ứng dụng các kỹ thuật khoa học, công nghệ vào chẩn đoán y học, nhằm khám phá các cấu trúc của cơ thể con nguời, được thể hiện bằng những hình ảnh theo qui ước. Cho đến nay, ngành chẩn đoán hình ảnh bao gồm những kỹ thuật chính: X- Quang, Siêu âm, X-Quang cắt lớp điện toán (CT scanner – computed tomography scanner), Cộng hưởng từ (MRI – magnetic resonance imaging) và Y học hạt nhân.

Đọc thêm...

Khoa Dược - Bệnh viện Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh Cơ sở 2 được thành lập theo QĐ 2376/QĐ-BVĐHYD của Giám đốc Bệnh viện Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh phê duyệt.

Đọc thêm...

Đảm bảo chất lượng xét nghiệm, thực hiện xét nghiệm tin cậy "An toàn - Chính xác - Hiệu quả" xuyên suốt các quá trình, từ khâu tư vấn chỉ định xét nghiệm - tiếp nhận - phân tích bệnh phẩm đến khâu trả và sử dụng kết quả xét nghiệm

Đọc thêm...

Thông tư quy định về kê đơn thuốc trong điều trị ngoại trú

Đọc thêm...